Now showing items 1-1 of 1

  • Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně 

    Gablech, Evelína
    Tato práce shrnuje poznatky o magnetických nanočásticích (MNPs), funkcionalizaci jejich povrchu, a jejich využití v různých oblastech. V literární rešerši popisuje využití magnetických naončástic v separačních technikách ...