Now showing items 1-1 of 1

  • Napájení domu energií z obnovitelných zdrojů 

    Gaborčík, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů energii pro napájení rodinného domu. V teoretické části je zpracována rešerše ohledně dostupných technologii využívající solární kolektory, fotovoltaické ...