Now showing items 1-1 of 1

  • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

    Golubev, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...