Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkopříkonové sledovací zařízení pro motocykly 

    Gryžboň, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkopříkonového sledovacího zařízení, které by mělo byt použito primárně v motocyklech. Cílem práce je zrealizování toho zařízení, které bude řízeno mikrokontrolérem, který bude ...