Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace pro mapování magnetického pole přístrojem F.W.BELL 9950 

  Kohnheiser, Jan
  Cílem tohoto projektu je seznámit čtenáře s možnostmi ovládání měřicího přístroje F.W. Bell 9950 pomocí počítače. V práci je rozebrána problematika měření magnetické indukce a bude představen samotný měřicí přístroj i jeho ...
 • Měřič magnetického pole 

  Rejnuš, Milan
  Práce shrnuje známé metody měření magnetických polí a veličin. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití. Součástí práce je návrh laboratorního přípravku pro výuku předmětu ...
 • Řídicí jednotka pro tepelné čerpadlo 

  Kada, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá optimální regulací tepelného čerpadla typu vzduch-voda pro vytápění rodinného domu. Je zde kladen důraz na dosažení maximální účinnosti, nejnižší pořizovací ceny regulátoru a nejdelší životnost ...
 • Senzorický systém pro robotický podvozek 

  Hůlka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného robotického podvozku pro průmyslové prostředí. Tento podvozek je dále rozšířen o senzorický systém, který zajišťuje interakci robotu s okolím. Pro navrženou koncepci je ...