Now showing items 1-1 of 1

  • Techniky paralelního zpracování v .NET Framework 

    Hajn, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem programu využívající techniky paralelního programování. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení základních pojmů jako exekuce vícevláknové ...