Now showing items 1-1 of 1

  • Rozdělení proudů a napětí při nesouměrných zkratech 

    Kakrda, Michal
    Cílem této bakalářské práce je seznámení s výpočtem napěťových a proudových poměrů při nesouměrných zkratech. První část práce je zaměřena na přiblížení problematiky zkratů obecně. Popisuje příčiny vzniku zkratů, jejich ...