Now showing items 1-1 of 1

  • Kaskádní model silnoproudého vedení pro PLC 

    Haluza, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá studií silnoproudého vedení z hlediska možnosti využití rozvodné sítě jako přenosové médium pro datový přenos. V teoretické části jsou roze-brány PLC technologie a parametry silnoproudých vedení. ...