Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza chování realtime Linux OS pro moduly ARM 

  Krajíček, Peter
  Práce rozebírá příčiny vzniku zpoždění při použití operačního systému GNU/Linux. Popisuje několik zvolených typů analýzy, které pak implementujeme pomocí programovacího jazyka C. Samotné měření je realizováno na kitu s ...
 • Implementace grafické knihovny AGG na procesor OMAP 

  Pavlinec, Jan
  Tato práce se zabývá popisem implementace grafické knihovny AGG na procesor OMAP. Představuje jednotlivé technologie procesoru a jejich možné využití v grafické knihovně. Součástí je také přehled použitých nástrojů a popis ...
 • Knihovna pro matematické výpočty v jazyce C++ 

  Temel, Aleš
  Ve své bakalářské práci vytvářím knihovnu pro uchování matic a práci s maticemi. V tomto případě je problematika zaměřena hlavně na tzv. řídké matice. Jazyk C++ nenabízí mezi standardními knihovnami nástroje pro jednoduchou ...
 • Mikroprocesorem řízené ovládání osvětlení 

  Janča, Adam
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro číslicové řízení osvětlení v místnostech. Návrh systému začíná zvolením vhodné koncepce systému s ohledem na snadnou obsluhu a propojení s dosavadní světelnou soustavou. Jádro ...
 • Palubní počítač pro automobil 

  Jelínek, Lubomír
  Tato práce pojednává o návrhu palubního počítače pro osobní automobil. Shrnuje základní znalosti o řídicí jednotce, palubním počítači a dalších počítačích vozu. Seznamuje s diagnostickým protokolem OBD a jeho využitím pro ...
 • Řízení robotické ruky 

  Pochlopeň, Timotej
  Táto práca pojednáva o mikroprocesorovom systéme, ktorý je určený na riadenie modelu robotickej ruky pomocou RC servomotorov. Prvá časť obsahuje oboznámenie s problematikou riadenia robotov. Druhá časť obsahuje návrh ...
 • Řízení solárního článku 

  Pisca, Marek
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá teóriou fotovoltaických článkov a riadením solárneho systému určeného pre rekreačnú chatku. Bol navrhnutý a realizovaný riadiaci a nabíjací systém pre nabíjanie Pb akumulátora. Tento ...
 • Zabezpečovací systém pro automobil 

  Krykorka, Daniel
  The thesis deals with issues of security devices for cars. Subsequent design own system, which monitors the car shake and its position using GPS. In case of unauthorized use of the vehicle the system will send SMS messages ...