Now showing items 1-1 of 1

  • Segmentace základních částí lidského mozku v MR datech 

    Klásek, Pavel
    Práce popisuje segmentační metody používané v souvislosti se zpracováním obrazových dat, z nichž vybírá a uskutečňuje metody vhodné k požadované aplikaci segmentace částí mozkové tkáně – regionově orientovanou metodu ...