Now showing items 1-1 of 1

  • Bezolovnatý pájený spoj a modely predikce spolehlivosti 

    Nestrojil, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá predikcí spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje. V teoretické části je vytvořena rešerše v oblasti únavových modelů pro bezolovnaté pájení. Dále tato část obsahuje základní pojmy a ...