Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modelování síťového provozu služby HTTP 

    Miklica, Jan
    Cílem této semestrální práce je zachytit síťový provoz na protokolu HTTP. Poté ze zachyceného provozu provést analýzu parametrů za pomocí vybraných modelů a porovnat je se skutečnými vlastnosti reálného síťového provozu. ...
  • Systémy jednotného přihlášení 

    Takács, Endre
    Bakalárna práca sa zaoberá s jednotným prihlásením . Opisuje vyskitujúce sa systémy používané v rozsiahlych počítačových sietiach, zabezpečovacie možnosti, integráciu do operačného systému Microsoft Windows. Druhá časť sa ...