Now showing items 1-1 of 1

  • Širokopásmová planární anténa 

    Večerka, Kamil
    V této semestrální práci je proveden rozbor širokopásmové planární antény publikované v zahraniční literatuře, která představuje dnešní trend vývoje planárních antén. Popisuje celkový návrh antény včetně popisu zadání a ...