Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

    Vejtasa, Leoš
    V automobilech se vyskytuje velké množství motorků pro nejrůznější aplikace - některé typy aut obsahují i více než 50 motorků. Většinu tvoří stejnosměrné stroje, resp. stejnosměrné motorky. V této bakalářské práci jsou ...