Now showing items 1-1 of 1

  • Měření propustnosti dialyzačních membrán 

    Veselá, Martina
    Cílem této bakalářské práce je seznámení s teoretickými principy dialýzy a stanovení propustnosti dialyzační membrány pomocí experimentálně sestavné aparatury. Úvodní část je věnována základním poznatkům o léčbě dialýzou ...