Now showing items 1-4 of 4

 • Detekce polohy očí v obrazech obličeje pomocí Houghovy transformace 

  Janovič, Tomáš
  Práce pojednává o využití metody Houghovy transformace pro detekci očí v obrazech obličeje. Věnuje se nezbytnému předzpracování obrazu, konkrétně hranové detekci. Dále pojednává o samotné Houghově transformaci a popisuje ...
 • Segmentace MRI dat s využitím metody narůstání oblastí 

  Pham, Minh Tuan
  Tato bakalářská práce se zabývá segmentaci dat a jejich zpracování. Data jsou získány vyšetřením pacienta na magnetické rezonanci formou tzv. milimetrových řezů. Prohlížeč byl naprogramován v programovém vybavení Matlab ...
 • Úzkopásmové filtry pro signály EKG 

  Němeček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou a způsoby filtrování signálu EKG. Zaměření bylo na úzkopásmovou filtraci a to především pomocí filtrů Lynnova typu. Úkolem této práce bylo navrhnout filtry na ...
 • Využití vlnkové transformace pro fúzi obrazových dat 

  Demel, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností využití vlnkové transformace k multifokálních fúzi obrazů. Nejprve je popsán základní princip vlnkové transformace a její aplikací v oblasti fúze obrazových dat. Následuje ...