Now showing items 1-1 of 1

  • Automatický systém pro sledování polohy 

    Brouček, Jan
    Bakalářská práce obsahuje návrh zařízení, které je schopné určit svoji polohu pomocí systému GPS. Zjištěné údaje o poloze jsou zaznamenávány na paměťovou kartu microSD a volitelně posílány pomocí sítě GSM na webový server, ...