Now showing items 1-2 of 2

  • Dithering obrazu 

    Štefaník, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá omezováním barevného prostoru obrázků pomocí různých ditheringových metod a zhodnocením vhodnosti použití těchto metod na určité typy obrázků. V práci jsou tyto metody podrobně popsány a pro ...
  • Metody ditheringu obrazu 

    Škvarenina, Ľubomír
    Bákalárska práca sa zaoberá problematikou ditheringu obrazu. Cieľom práce je zosumarizovať bežné i moderné metódy rozpytlovania obrazu vrátane všetkých ich derivátov. Úvodná časť tejto práce vysvetlí dôležité pojmy, ktoré ...