Now showing items 1-1 of 1

  • Proudový postranní kanál 

    Zapletal, Ondřej
    Tato bakalářská práce se věnuje kryptoanalýze prostřednictvím postranních kanálů. Je zaměřena především na útok proudovým postranním kanálem na kryptografický modul. Jako kryptografický modul je použit mikrokontrolér PIC ...