Now showing items 1-1 of 1

  • Model labyrintu 

    Zbranek, Petr
    Tato bakalářské práce se zabývá návrhem modelu labyrintu, který je řízen pomocí PLC a systémovou sběrnicí AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti o PLC a o její sběrnici. V druhé části jsou ...