Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí systém stroje na výrobu speciálních pružin 

    Šálek, Jan
    Tato bakalárská práce se zabývá návrhem a realizací stroje, který bude vyrábet speciální druh pružin používaných v krytech zárivkového osvetlení. Stroj je tvoren PLC automatem, servomotory, které realizují samotné ohyby a ...