Now showing items 1-1 of 1

  • Kombinované využití sluneční energie 

    Zeman, Miroslav
    Tato práce se zabývá kombinovaným využitím sluneční energie. V první části jsou popsány podmínky sluneční energie v České republice. Následuje rozdělení solárních kolektorů se zaměřením na určité typy a důkladnější popis ...