Now showing items 1-2 of 2

  • Model rušení datové komunikace po silnoproudém vedení 

    Végh, Zoltán
    Požadavky na současné PLC systémy jsou velmi vysoké (služby vyžadují přenosové rychlosti vyšší než 1 Mbit/s). Ke splnení těchto požadavků, je třeba mít model prostředí PLC s reálnými podmínky. Tento dokument přináší přehled ...
  • Webový portál pro přenos obrazu z IP kamer 

    Čučka, Milan
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro přenos obrazu z webových kamer, IP kamer, tvorbou živého přenosu z televizních kamer pomocí streamovacího serveru a následné umístění na web. První část se věnuje základním ...