Now showing items 1-1 of 1

  • Měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových sítích 

    Zikmund, Lukáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde popsány jednotlivé metody, porovnány jejich výhody a nevýhody a možnosti použití v reálném světě. ...