Now showing items 1-1 of 1

  • Objektivní kritéria hodnocení kvality poslechových prostorů 

    Zwins, Jiří
    Cílem semestrální práce je definování základních pojmů v oblasti akustiky, bližší seznámení s definovanými objektivními kritérii hodnocení akustických prostorů a praktické zpracování výpočetních algoritmů v prostředí Matlab. ...