Show simple item record

Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Pokročilé možnosti v přímém elektronickém řízení filtru prvního řádu

dc.contributor.authorŠotner, Romancs
dc.contributor.authorHerencsár, Norbertcs
dc.contributor.authorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorProkop, Romancs
dc.contributor.authorKartci, Aslihancs
dc.contributor.authorDostál, Tomášcs
dc.contributor.authorVrba, Kamilcs
dc.date.accessioned2021-09-30T14:56:17Z
dc.date.available2021-09-30T14:56:17Z
dc.date.issued2014-06-13cs
dc.identifier.citationElektronika Ir Elektrotechnika. 2014, vol. 20, issue 6, p. 77-83.en
dc.identifier.issn1392-1215cs
dc.identifier.other107907cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201683
dc.description.abstractA modified version of voltage differencing current conveyor (VDCC) and its performance in detail is presented in this paper. Modified VDCC, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC), offers interesting features from adjustability point of view. The active element allows independent electronic control of three adjustable parameters: intrinsic resistance of current input terminal, transconductance and current gain of the output stage which is not possible in case of conventional VDCC. The characteristics of proposed CMOS implementation designed using TSMC LO EPI 0.18 um technology process parameters are shown and discussed. Simple application in reconfigurable reconnection-less first-order voltage-mode multifunctional filter is shown and verified by SPICE simulations and experimentally. The filter tuning and change of the transfer function type is allowed by the controllable parameters of the ZC-CG-VDCC.en
dc.description.abstractV článku je prezentována modifikovaná verze proudového konvejoru s napěťovou diferencí (VDCC) a jeho podrobné vlastnosti. Modifikovaný VDCC, tzv. z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC) nabízí zajímavé vlastnosti především z pohledu elektronického řízení. Aktivní prvek dovoluje nezávislé elektronické řízení tří nastavitelných parametrů: intrinzického odporu proudového vstupního terminálu, transkonduktanci a proudový zisk výstupní sekce, což není umožněno v případě konvenčního VDCC. Jsou zde ukázány a rozebrány charakteristiky CMOS implementace navržené s modely procesu TSMC LO EPI 0.18 um. S modelem byla vytvořena a simulacemi i experimentálně (behaviorální model) ověřena jednoduchá aplikace rekonfigurovatelného multifunkčního filtru prvního řádu v napěťovém módu. Nezávisle nastavitelnými parametry ZC-CG-VDCC je umožněno ladění filtru i změna typu přenosu bez nutnosti fyzického přepojení vstupního nebo výstupního bodu obvodu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent77-83cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherKaunas University of Technologycs
dc.relation.ispartofElektronika Ir Elektrotechnikacs
dc.relation.urihttp://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/7272/3690cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectElectronic controlen
dc.subjectcurrent conveyoren
dc.subjectcurrent gainen
dc.subjectfirst orderen
dc.subjectintrinsic resistanceen
dc.subjectmultifunctional filteren
dc.subjectreconfigurationen
dc.subjecttransconductanceen
dc.subjectvoltage differencing current conveyoren
dc.subjectvoltage-modeen
dc.subjectz-copyen
dc.subjectZC-CG-VDCC.en
dc.subjectElektronické řízení
dc.subjectproudový konvejor
dc.subjectproudový zisk
dc.subjectprvní řád
dc.subjectintrinzický odpor
dc.subjectmultifunkční filtr
dc.subjectrekonfigurace. transkonduktance
dc.subjectproudový konvejor s napěťovou diferencí
dc.subjectnapěťový mód
dc.subjectZC-CG-VDCC.
dc.titleZ-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filteren
dc.title.alternativeZ-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Pokročilé možnosti v přímém elektronickém řízení filtru prvního řáducs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Středoevropský technologický institut VUTcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémůcs
sync.item.dbidVAV-107907en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.09.30 16:56:17en
sync.item.modts2021.09.30 16:15:05en
dc.coverage.issue6cs
dc.coverage.volume20cs
dc.identifier.doi10.5755/j01.eee.20.6.7272cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1392-1215/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International