Now showing items 1-20 of 523

 • Návrh plastových dílů pro filtr s tlakovým redukčním ventilem 

  Maliňák, Petr
  Návrh plastových dílů pro filtr s tlakovým redukčním ventilem (s kombinací zpětného čištění) Optimalizace uchycení zařízení čistícího mechanismu. Přídavná funkce záznamu dat čistění filtru. Optimalizace z hlediska snadné ...
 • Testovací stolice na zkoušení sněhových řetězů 

  Bednář, Petr
  Výstupem této diplomové práce bude návrh konstrukce pro testovací stolici umožňující simulaci jízdy vozidla s nasazeným sněhovým řetězem v zimním období po nezasněžené silnici. Výsledek testování bude opotřebení jednotlivých ...
 • Návrh oběžného kola Francisovy turbiny na zadané parametry 

  Žák, Radim
  Tato diplomová práce slouží jako podklad pro rekonstrukci malé vodní elektrárny Harta. Součástí této rekonstrukce je detailní zpracování lopatkování oběžného kola na základě hydraulického návrhu na dané parametry lokality. ...
 • Pomocná brzda pro eskalátor 

  Lacheta, Lukáš
  Cílem zadaného úkolu je vypracovat funkční mechanismus pomocné brzdy pro eskalátor firmy Otis. Tohoto cíle je postupně dosahováno v několika fázích. V počáteční fázi projektu bylo třeba brát zřetel na podobné produkty ...
 • Tahové a únavové zkoušky tenkých vláken a fólií 

  Štěrbáček, Jaroslav
  Na Ústav fyziky materiálů, AVČR v.v.i. byl zakoupen zkušební stroj MTS Tytron 250 s originální konstrukcí. Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s jeho ovládáním a zjistit jeho výhody i limity. Byly provedeny tahové ...
 • Tlakově lité odlitky z Mg slitin - trendy vývoje 

  Svoboda, Rostislav
  Cílem této závěrečné práce je na vzorcích odlitku ze slévárny Aalen (Německo), který byl tlakově odlit ze slitiny AZ91 D, zjistit vliv pórovitosti a parametru kulatosti na mechanické vlastnosti. Pro vyhodnocení těchto ...
 • Vývoj metodiky nanoobrábění při studiu mechanických vlastností tenkých vrstev pomocí fokusovaných iontových svazků 

  Kuběna, Ivo
  Hlavním obsahem této diplomové práce je vytvoření metodiky přípravy mikrokompresních vzorků z tenké kovové vrstvy připravené metodou PVD. Testovaný materiál byl připraven firmou ON Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm. ...
 • Vlastnosti svarů při vysokovýkonných metodách svařování 

  Tresová, Vendula
  Vlastnosti svarů při vysokovýkonných metodách svařování. Popis MIG/MAG svařování, LaserHybrid, Time Twin Digital. Charakteristika vysokopevností oceli IMEX 700/DILLIMAX 690 a vysokopevnostních plechů HARDOX a WELDOX. ...
 • Návrh šnekového převodu pohonu výtahu 

  Otisk, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem šnekového převodu pohonu výtahu do stávající převodové skříně pohonné jednotky řady S3 pro pohon výtahu BOV 320/0,63. V této práci je obsažen rozměrový a kontrolní výpočet šnekového ...
 • Hydraulický a mechanický rychloupínač čelní lopaty rypadla LB 115 

  Bělov, Pavel
  Tato diplomová práce řeší konstrukcí rychloupínače nakladače. V úvodu jsou uvedeny možné konstrukční způsoby. Následně jsou naznačeny dva možné směry konstrukce při použití původní lopaty, kdy na druhém jsou provedeny ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Drápela, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního výtahu. Výtah je poháněn speciálním mechanismem s využitím tlačného řetězu. Řetěz je veden ze zásobníku přes řetězové kolo do svislé vodící drážky. Na konci řetězu je ...
 • Dvouhřídelový kontinuální mísič 

  Lukuvka, Šimon
  Tato diplomová práce řeší problematiku mísení a mísičů partikulárních látek. V první a druhé části je řešen teoretický rozbor mísicích procesů. Obsahem třetí a čtvrté části je návrh a výpočet parametrů mísiče.
 • Rozšíření použitelnosti rypadla Mecalac 714 MW 

  Cikánek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením použitelnosti rypadel Mecalac 714 MW. Jedná se celkem o tři úpravy tohoto stroje, které zvýší jeho použitelnost a všestrannost v odvětví stavebních strojů. První úpravou je vytvoření ...
 • Návrh destilační kolony 

  Matýs, Ondřej
  Destilační kolony jsou velmi důležitými aparáty petrochemického průmyslu a nároky na jejich bezpečnost a životnost jsou neustále zvyšovány. Z toho důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich návrhu, zejména pak ...
 • Modelování zanášení a jeho vlivu na technicko-ekonomické charakteristiky trubkových zařízení na výměnu tepla v linkách termického zneškodňování odpadů 

  Keliš, Michal
  Hlavní náplní této práce je zvýšení vypovídající schopnosti existujícího matematického modelu pro výpočet tzv. mezní rychlosti spalin s ohledem na zanášení ploch výměny tepla trubkových výměníků instalovaných na linkách ...
 • Výpočtové postupy pro tepelně-hydraulický návrh a kontrolu nekonvenčních zařízení na výměnu tepla 

  Mikeška, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvoření matematických modelů jednotlivých typů nekonvenčních zařízení na výměnu tepla a jejich následná aplikace při tepelně - hydraulickém výpočtu průmyslových aplikací. Práce je zaměřena ...
 • Technologie výroby plechových klecí pro axiální soudečková ložiska 

  Jež, Marek
  JEŽ Marek: Technologie výroby plechových klecí pro axiální soudečkové ložiska. Diplomová práce prezenčního studia, magisterského studijního programu – Strojírenství. Obor strojírenská technologie, 2. ročník, 2. stupeň – ...
 • Kinetika šíření krátkých únavových trhlin v superduplexní oceli 

  Bártová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá únavovým životem a růstem krátkých trhlin ve vzorcích z austeniticko-feritické duplexní oceli cyklovaných s konstantní amplitudou napětí při různých hodnotách středního napětí. Únavový život byl ...
 • Návrh zdroje chladu pro konkrétní aplikaci 

  Gaverník, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem chladícího zařízení pro konkrétní specifickou aplikaci - Městské divadlo v Brně. Řešení chladícího zařízení zahrnuje komplexní návrh výměníku tepla, akumulátoru chladu a dimenzování potrubní ...
 • Kalibrace a návrh repase universálního měřícího mikroskopu 

  Vojta, Jaroslav
  Tato práce je zaměřená na laserový měřící systém. Komplexně popisuje jednotlivé složky laserového systému, jeho aplikaci při kalibraci, následné vyhodnocení výsledků a učinění obnovy mikroskopu.