Now showing items 1-1 of 1

  • C osa u svislého soustruhu 

    Solař, Martin
    Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce pohonu C osy svislého soustruhu. Jedná se o pohon, který slouží k polohování C osy otočné desky. Diplomová práce obsahuje studii řezných sil působících při obrábění pomocí C ...