Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh automatu na svařování profilů (nosníků) 

    Přibíková, Hana
    Diplomová práce se zabývá návrhem a celkovou konstrukcí svařovacího automatu pro výrobu ocelových profilů/nosníků. Svařovací zařízení využívá metody MAG. Navržené svařovací zařízení je řešeno formou stavebnice komponentů ...