Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza souborů s malým rozsahem 

    Holčák, Lukáš
    Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu malých výběru, kde není možné získat větší počet dat. To může být způsobeno zejména z důvodu časového nebo ekonomického. Kde výroba nemá prostředky na uskutečnění většího počtu ...