Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh algoritmů pro modul informačního systému 

    Weinlichová, Jana
    Diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro nový modul firemního informačního systému. V úvodní části se zabývá způsoby popisu informačních systémů. Pro upřesnění popisovaného systému stručně chrakterizuje prostředí ...
  • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

    Honajzer, Martin
    Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...