Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění rodinného domu s využitím tepelného čerpadla 

    Koubková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá využitím tepelného čerpadla (TČ) pro získání energie. Teoretická část obsahuje úvod, historický vývoj TČ, princip funkce, popis jednotlivých komponent, provozní cykly TČ a zdroje nízkopotenciální ...