Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém pro překladatelskou agenturu 

    Brodecký, Radek
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro konkrétní překladatelskou agenturu. Informační systém řeší administraci pracovníků a projektů. Klíčovou složkou systému je víceúrovňové zpracování ...
  • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

    Honajzer, Martin
    Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...