Now showing items 1-2 of 2

  • Kogenerační jednotky pro domácí využití 

    Paděra, Jiří
    Tématem této diplomové práce je zpracovat přehled kogeneračních jednotek pro domácí použití. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedený přehled vhodných kogeneračních jednotek. Druhá část práce pojednává o ...
  • Optimalizace energetického zásobování FSI - areál Technická 2 

    Fortelný, Zdeněk
    Cílem této diplomové práce je optimalizace energetického zásobování FSI – Technická 2, Brno. Optimalizace zásobování tématicky navazuje na diplomovou práci Ing. Jana Kučery. Práce je rozčleněna do několika částí. Jedna ...