Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh souosého vysokootáčkového reduktoru 

    Neklapil, Libor
    Diplomová práce se zabývá návrhem vysokootáčkového reduktoru pro turbohřídelové motory malých rozměrů. V úvodu byla provedena studie problematiky a pro konstrukční řešení zvolena verze reduktoru pro jednohřídelový turbomotor ...