Now showing items 1-1 of 1

  • Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě 

    Bill, Zdeněk
    Práce se zabývá problematikou sledování rozsáhlé sítě s řádově až se stovkami aktivních prvků a tisícovkami uživatelů. Studie problematiky je situována v prostředí studentské počítačové sítě KolejNet, kde je v provozu ...