Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh síťového prvku pomocí neuronové sítě 

    Pokorný, Petr
    Diplomová práce se zabývá řešením prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v simulačním prostředí Matlab - Simulink. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí umělé neuronové Hopfieldovy sítě. Výsledkem ...