Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesu lakování 

    Siegl, Pavel
    Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci nanášení práškové barvy během procesu lakování pomocí experimentálních metod a statistické analýzy. Popis studie současného stavu procesu lakování, analýza výsledku a návrh ...