Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti zpracování kalu z výroby papíru a celulózy 

    Zemanová, Kateřina
    Náplní diplomové práce je popis výroby papíru a celulózy a rozbor problematiky současných způsobů nakládání s kaly vznikajících na průmyslové čistírně odpadních vod. Důraz je přitom kladen na popis čistírenské linky, ...