Now showing items 1-2 of 2

  • Deformačně napěťová analýza sanovaného druhého premoláru 

    Sáblíková, Zdeňka
    Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou zdravého a sanova-ného zubu. Deformace a napětí soustavy zubu s částí čelisti byla řešena výpočtovým způso-bem, MKP ve výpočtovém systému ANSYS Workbench 11. ...
  • Deformačně napěťová analýza sanovaného prvního moláru 

    Valášek, Jiří
    Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzou sanovaného zubu. Konkrétně se jedná o sanovaný zub s kavitou I. a II. třídy. Na začátku této práce jsou popsány základní výplňové materiály, způsoby preparace ...