Now showing items 1-1 of 1

  • Deformačně napěťová analýza sanovaného prvního moláru 

    Valášek, Jiří
    Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzou sanovaného zubu. Konkrétně se jedná o sanovaný zub s kavitou I. a II. třídy. Na začátku této práce jsou popsány základní výplňové materiály, způsoby preparace ...