Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh otopného systému pro nízkoenergetický rodinný dům 

    Kytýrová, Zdeňka
    Diplomová práce se zabývá návrhem otopné soustavy pro nízkoenergetický dům. Je koncipována jako nízkoteplotní, s využitím kombinace otopných těles a podlahového vytápění. Návrh je doplněn výpočtem tepelných ztrát objektu, ...