Show simple item record

Stanovení cílů Competitive Intelligence ve vazbě na rozvojovou strategii podniku

dc.contributor.authorBartes, Františekcs
dc.date.accessioned2021-10-01T10:53:40Z
dc.date.available2021-10-01T10:53:40Z
dc.date.issued2014-12-31cs
dc.identifier.citationActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, vol. 62, issue 6, p. 1243-1250.en
dc.identifier.issn1211-8516cs
dc.identifier.other112521cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201719
dc.description.abstractThis paper deals with the issue of the management cycle of Competitive Intelligence. The author describes the process of Competitive Intelligence in Czech corporate management. He concludes that in most cases, the Competitive Intelligence operations are directed by the top management, and the attention of Competitive Intelligence is being paid to Key Intelligence Topics (KIT). The Competitive Intelligence is then focused on the output of strategic analyses, complemented in some cases with a summary (synthesis) of acquired intelligence plus some signal intelligence (SIGINT). The results of the Competitive Intelligence produced in such a way are actually the outputs mostly applicable in operational management and mostly unsuitable for strategic management. However, top managers abroad almost invariably need the data relevant to the future situation since their decisions are of strategic nature. The following section of the paper is devoted to the conceptual solution of Competitive Intelligence, i.e. the Competitive Intelligence objectives linked with the development strategy of the corporation. Here the author arrives at three basic development strategies: a.) the corporation desires status quo, i.e. to keep its market position as it is, b.) the corporation is out to expand, and c.) the corporation intends not only to keep its existing and dominant market position but strives for its long-term dominance to last.en
dc.description.abstractPříspěvek věnuje pozornost problémům řízení zpravodajského cyklu Competitive Intelligence. Autor v úvodu popisuje současnou praxi provádění Competitive Intelligence na našich podnicích. Dochází k závěru, že činnost Competitive Intelligence je v převážné většině případů řízena dle operativních pokynů vrcholového vedení podniku, pouze v ojedinělých případech se pozornost Competitive Intelligence zaměřuje na zajišťování odpovědí na Klíčové zpravodajská témata (KIT). Výstupem činnosti útvaru Competitive Intelligence jsou pouze výstupy ze strategické analýzy doplněné v některých případech o jisté shrnutí (syntézu) získaných poznatků a v nejlepším případě doplněné o signální zpravodajství. Výsledkem takto prováděné Competitive Intelligence je ta skutečnost, že takto zpracované výstupy jsou využitelné v převážené většině případů pouze v operativním řízení podniku, pro strategické řízení jsou nedostatečné. Vrcholoví řídící pracovníci podniku potřebují pro svá strategická rozhodnutí takové podklady, které budou relevantní situaci, která v budoucnu nastane. V další části svého příspěvku se autor zaměřuje na koncepční řešení jedné části problematiky řízení zpravodajského cyklu Competitive Intelligence, a to stanovení zpravodajských cílů Competitive Intelligence ve vazbě na rozvojovou strategii podniku. Autor zde rozlišuje tři základní rozvojové strategie podniku, a to: a) podnik si chce udržet stávající postavení na trhu, b) podnik chce expandovat, c) podnik si chce udržet stávající dominantní postavení na trhu a vytvořit podmínky pro dlouhodobé ovlivnění trhu ve svůj prospěch.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1243-1250cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMendel University in Brnocs
dc.relation.ispartofActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensiscs
dc.relation.urihttp://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201406-0004_the-objectives-of-competitive-intelligence-as-a-part-of-corporative-development-strategy.phpcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectcompetitive intelligenceen
dc.subjectinformation cycleen
dc.subjectdevelopment strategiesen
dc.subjectthe objectives of competitive intelligenceen
dc.subjectstrategic decision.en
dc.subjectcompetitive intelligence
dc.subjectzpravodajský cyklus
dc.subjectrozvojové strategie
dc.subjectcíle competitive intelligence
dc.subjectstrategická rozhodnutí
dc.titleThe Objectives of Competitive Intelligence as a Part of Corporative Development Strategyen
dc.title.alternativeStanovení cílů Competitive Intelligence ve vazbě na rozvojovou strategii podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
sync.item.dbidVAV-112521en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.10.01 12:53:40en
sync.item.modts2021.10.01 12:15:13en
dc.coverage.issue6cs
dc.coverage.volume62cs
dc.identifier.doi10.11118/actaun201462061243cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1211-8516/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International