Show simple item record

Efektivní tepelně izolační materiál na bázi technogenního anhydritu

dc.contributor.authorYakovlev, G.I.cs
dc.contributor.authorKalabina, D.A.cs
dc.contributor.authorPervushin, G. N.cs
dc.contributor.authorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorBazhenov, K.A.cs
dc.contributor.authorGordina, A. F.cs
dc.contributor.authorGinchitskaya, Yu. N.cs
dc.date.accessioned2021-10-13T14:56:16Z
dc.date.available2021-10-13T14:56:16Z
dc.date.issued2020-12-04cs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, vol. 660, issue 012052, p. 52-59.en
dc.identifier.isbn9781713809159cs
dc.identifier.issn1757-899Xcs
dc.identifier.other170556cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201781
dc.description.abstractPhysical and mechanical properties of the heat-insulating composition based on high-strength anhydrite binder with expanded perlite sand as a lightweight aggregate have been studied. The study has evaluated the influence of two poring components, air-entraining additives and aluminum powder suspension, on the main characteristics of the composition: the compressive strength of the sample, its average density, thermal conductivity, and water absorption. The studies have shown that adding an air-entraining agent in an amount of 1.2% by the weight of dry fluoroanhydrite significantly influenced the decrease in the average density (up to 37%) of the material. The developed composition with a lightweight aggregate based on expanded perlite sand and an air-entraining additive can be used in construction as an efficient heat-insulating material, including for filling cavity walls during frame constructionen
dc.description.abstractByly studovány fyzikální a mechanické vlastnosti tepelně izolační skladby na bázi vysoce pevného anhydritového pojiva s expandovaným perlitovým pískem jako lehkým kamenivem. Studie hodnotila vliv dvou pórovitých složek, provzdušňovací přísady a suspenze hliníkového prášku na hlavních charakteristiky skladby: pevnost vzorku v tlaku, jeho průměrná hustota, tepelná vodivost a absorpce vody. Studie prokázaly, že přidání provzdušňovací přísady, v podobě suchého fluoranhydrituu v množství 1,2% hmotnostního, významně ovlivnilo pokles průměrné hustoty (až do 37%) materiálu. Vyvinutá kompozice s lehkým kamenivem na bázi expandovaného perlitového písku a provzdušňujíci přísady může být použita ve stavebnictví jako účinný tepelně izolační materiál, včetně hmoty pro vyplnění stěn dutin během konstrukce rámu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent52-59cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/660/1/012052/pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectfluoroanhydriteen
dc.subjectexpanded perlite sanden
dc.subjectair-entraining agenten
dc.subjectheat-insulating materialen
dc.subjectfluoroanhydrit
dc.subjectexpandovaný perlitový písek
dc.subjectprovzdušňující přísada
dc.subjecttepelně izolační materiál
dc.titleEfficient heat-insulating material based on technogenic anhydriteen
dc.title.alternativeEfektivní tepelně izolační materiál na bázi technogenního anhydritucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
sync.item.dbidVAV-170556en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.10.13 16:56:16en
sync.item.modts2021.10.13 16:14:31en
dc.coverage.issue012052cs
dc.coverage.volume660cs
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/660/1/012052cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-899X/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported