Recent Submissions

 • Mazání spalovacích motorů v 21.století 

  Súkeník, Juraj
  Mazanie tvorí neoddelitežnú súčasť práce spažovacích motorov. Svojou podstatou v zásade ovplyvňuje chod samotného spažovacieho motoru, jeho životnosť a efektivitu. V tejto bakalárskej práci je prehžad súčasného stavu a ...
 • Mazání vznětových a zážehových motorů 

  Krejčí, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání vznětových a zážehových motorů, maziv a vymezením trendů. V první části naleznete obecné pojednání o principu vnitřního spalování, konstrukci ...
 • Vývoj podvozků a motorů vozů kategorie WRC 

  Horák, Aleš
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá problematikou sportovních vozů určených na automobilové soutěže rally. Postupně je zde popsán podvozek a motor soutěžních speciálů WRC. U každého ...
 • Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí PC WorX 

  Michalčík, Jiří
  V této práci je proveden popis vývojového prostředí PC WorX fy Phoenix Contact , který bude použitelný jako výukový podklad pro podporu výuky. Součástí práce je soubor několika praktických úloh rozdílné obtížnosti, které ...
 • Postupy při řešení poruch letadlových soustav za letu 

  Munk, Tomáš
  Účelom bakalárskej práce je zistiť a popísať postupy letovej posádky v neobvyklých situáciách pri poruche lietadlových sústav za letu. Práca obsahuje viacero častí o bezpečnosti leteckej dopravy, všeobecných postupoch a ...
 • Obrábění korozivzdorných ocelí 

  Perončík, Martin
  Bakalářska práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu korozivzdorných ocelí z hlediska označování, chemického složení, fyzikál-ních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Model robotu v Pythonu 

  Fikar, Josef
  Práce se zabývá vytvořením simulačního prostředí pro mobilní robot určený pro soutěž Micromouse. Dále vytvořením ovládacího rozhraní pro tuto simulaci jako nezávislé aplikace a jejich vzájemnou komunikací. Simulace má ...
 • Výpočet rozložení vztlaku po rozpětí křídla Glauertovou metodou 

  Kubíček, Martin
  Cílem této práce bylo provést zjednoduššený výpočet rozložení vztlaku po rozpětí křídla letounu RAPID 200 jež je dvousedadlový, celokovový dolnoplošník s přímým křídlem a běžným uspořádáním pohonné jednotky, Glauertovou ...
 • Algoritmy pro určení řádu eliptické křivky s využitím v kryptografii 

  Trchalíková, Jana
  Eliptické křivky jsou rovinné křivky, jejíž body vyhovují Weierstrassově rovnici. Jejich hlavní využití je v kryptografii, kde představují důležitý nástroj k tvorbě těžko rozluštitelných kódů bez znalosti klíče, který je ...
 • Využití ODE pro Sestavení Dynamického Modelu Čtyřnohého Robotu 

  Seriš, Richard
  Ciežom tejto bakalárskej práce je zostaviť dynamický model robota Qasimodo pomocou Open Dynamics Engine použitím programovacieho jazyka Python, na základe známych parametrov a analyzovaného štýlu chôdze tohoto robota. ...
 • Návrh konstrukce elektromagnetické části vibračního generátoru pro nízké frekvence vibrací 

  Konrád, Libor
  Práce se zabývá současným stavem vibračních generátorů založených na elektromagnetickém principu a nejvhodnějším konstrukčním řešením elektromagnetické části generátoru. Praktickou částí je nalezení vhodného řešení konstrukce ...
 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Zapletal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem možnosti řešení zásobníku. První část pojednává o zásobnících s posuvem a orientací obrobku, jejich činnosti, možnosti konstrukce, historické a současné aplikace. V další ...
 • Možnosti vstřikovacího systému common-rail 

  Smilek, Tomáš
  Tomáš Smilek Možnosti vstřikovacího systému common-rail BP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str. 23, obr. 18, přílohy 0 Bakalářská práce se zabývá vstřikovacím systémem common-rail. Popisuje historii ...
 • Srovnání různých transportních systémů v ocelářském průmyslu 

  Hloska, Jiří
  Tato práce je kritickým rozborem uspořádání různých dopravních, trasnportních a manipulačních systémů a zařízení využívaných při výrobě a manipulaci se svitky plechů ze železných i neželezných kovů. Vprvní části práce je ...
 • Řemenové pohony ventilového rozvodu 

  Tomanec, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá řemenovými pohony rozvodových mechanismů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod. V první části pojednává o pohonu rozvodů obecně, stručný popis různých způsobů pohonu a porovnání jejich vlastností, ...
 • Krbová vložka 

  Štelcl, Otakar
  Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá rozdělením krbových vložek z hlediska materiálů, konstrukce spalovací komory, spalovacích vzduchů, přenosem tepla a používaných roštů. Druhá část ...
 • Technologické aspekty opotřebení řezného nástroje 

  Abraham, Martin
  Abraham, M. Technologické aspekty opotřebení nástroje. Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 34s. Bakalářská práce.
 • Stohovací zařízení 

  Kopecký, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem stohovacího zařízení, které je součástí dopravní linky německého výrobce kompresorů. Obsahuje nejen samotnou konstrukční, ale i její výpočtovou část. Cílem je zajistit maximální ...
 • Pásový dopravník 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé bakalářské práce na téma Pásový dopravník bylo navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku na přepravování stavební drti na vzdálenost 22 m s převýšením 5 m. Práce obsahuje stručný popis základních prvků ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Matějka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na nástroje pro soustružení z hlediska jejich rozdělení, značení, materiálu, použití a novodobých trendů vývoje a výroby u renomovaných producentů nástrojů, v materiálové i konstrukční oblasti.

View more