Recent Submissions

 • Elastohydrodynamické mazání eliptických kontaktů 

  Hodás, Ladislav
  Hlavným ciežom tejto práce je porovnanie existujúcich rovníc pre minimálne a centrálne hrúbky elastohydrodynamického mazacieho filmu v eliptických kontaktoch medzi hladkými trecími povrchmi za ustálených, izotermických ...
 • Efektivnost investic ke snížení energetické závislosti rodinného domu 

  Komárek, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo popsat možná opatření, které by vedly ke snížení energetické závislosti vybraného rodinného domu. Tyto opatření popsat a zhodnotit jejich efektivitu s tím, že jsme limitování částkou 300 000 Kč.
 • Deskripce planetových převodovek pro pohony robotů 

  Veverka, Ivo
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti evolventního ozubení, základní rozdělení planetových ...
 • Deskripce kuličkových šroubů 

  Strapina, Tomáš
  Tomáš Strapina Deskripce kuličkových šroubů BP, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, 2009, str. 34, obr. 32, přílohy 0 Bakalářské práce se se zabývá popisem funkce kuličkových šroubů.
 • Kondiční a ovládací aktivní bezpečnost 

  Gašpar, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá kondiční a ovládací bezpečností, nastiňuje podmínky tepelné pohody lidské osádky automobilu, popisuje závaznýmé normy pro vytápění a větrání. Detailněji se zaobírá klimatizačními jednotkami, ...
 • Současný stav a vývoj v konstrukci motorů pro nákladní automobily 

  Holbík, Ondřej
  Tato práce uvádí přehled konstrukčních řešení, výkonových parametrů a vývojových tendencí v oblasti motorů pro nákladní automobily. V první části práce je pojednáno o vznětovém motoru a jeho částech. Následují tabulkově ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro malou mechanizaci 

  Kresta, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a přehledem současného stavu a vývoje motorů určených pro malou mechanizaci značky Honda. Dále se v práci nahlíží na základní technické parametry, provozní odlišnosti a různé druhy ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů motocyklů. 

  Suk, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled konstrukčních řešení, výkonových a ekonomických parametrů motorů. Shrnutí současného stavu bude provedeno tabulkovou a grafickou formou. Na závěr budou uvedeny hlavní vývojové ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci ventilových rozvodů. 

  Vávrovec, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje současnému stavu a vývojovým tendencím ventilových rozvodů. Při psaní jsem vycházel z historického vývoje ventilových rozvodů. Jsou zde popsány všechny základní typy ventilových rozvodů, ...
 • Kvalita produktů a ochrana spotřebitelů v ČR a EU. 

  Hurt, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou spotřebitelů a podmínkami uvádění výrobků na trh.Přitom se práce zaměřuje na kvalitu výrodků z hlediska jejich bezpečného použití.Zabývá se také vývojem legislativy v této oblasti ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro osobní automobily 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem a vývojovými tendencemi v konstrukci motorů pro osobní automobily. Bude tady ukázán poměr u různých rozdělení motorů, závislosti výkonových parametrů, množství emisí CO2, ...
 • Deskripce rotačních náhonových soustav obráběcích strojů 

  Zvada, Pavel
  Tato bakalárská práce pojednává o konstrukčním řešením rotačních náhonových soustav a jejich vhodnost u obrábecích stroju. Práce je rozdelena do čtyř základních částí podle aplikace rotačních náhonových soustav.
 • Návrh konstrukce automatizovaného goniofotometru, polohovacího zařízení pro měření svítidel. 

  Minář, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením goniofotometru. První část je věnována přehledu obecných druhů konstrukcí goniofotometru, jejich vlastnostem a metodám, používaným při měření. V další části je proveden ...
 • Nástroje pro vrtání 

  Režný, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vrtací nástroje z hlediska jejich rozdělení, označování, materiálu, užití a současných trendů vývoje a výroby u renomovaných špičkových producentů nástrojů, v konstrukční i materiálové oblasti.
 • Ojnice čtyřdobého vznětového motoru pro osobní automobil 

  Zahradský, Vít
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout ojnici pro čtyřdobý vznětový motor na základě daných parametrů motoru. Mojí úlohou bylo navrhnout rozměry ojnice a provést pevnostní výpočet pro jednotlivé části ojnice a ověřit tak ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 485kW 

  Gregor, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu pro čtyřdobý vznětový motor pro nákladní automobil. Cílem práce je stanovit hlavní rozměry pístu, motoru a klikového mechanismu. Práce se také zabývá pevnostním výpočtem, aby ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 108kW 

  Burýšek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým a konstrukčním návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru pro osobní automobil se zaměřením na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v podmínkách ke kterým je určen, ...
 • Soustružnické nástroje pro CNC obráběcí stroje 

  Martének, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na soustružnické nástroje pro CNC sou-struhy a soustružnická obráběcí centra z hlediska jejich rozdělení, označování, materiálu, užití a současných trendů vývoje a výroby u renomovaných špičko-vých ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 225 kW 

  Bauza, Erik
  Obsahom práce je spracovanie výpočtového návrhu a konštrukčného riešenia piestu pre štvordobý zážihový preplňovaný motor o výkone 225 kW. Práca sa zameriava na návrh základných rozmerov motora, kžukového mechanizmu a ...
 • Ojnice čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 73 kW 

  Blanár, Luboš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá výpočtovým a konštrukčným návrhom ojnice štvordobého štvorvalcového zážihového atmosférického motora pre osobný automobil. Pre tento návrh je nutné stanoviť základné parametre motora a ...

View more