• Automatická kalibrace snímačů vibrací 

  Macháčková, Petra
  Cílem této práce je seznámení s pokročilejšími funkcemi technické diagnostiky, jako jsou autodiagnostika a autokalibrace. V práci jsou uvedeny možnosti diagnostikování diagnostiky rotačních strojů, rozdělení snímačů, které ...
 • ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI APLIKACE STACIONÁRNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ A MOBILNÍCH ROBOTŮ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ 

  Florián, Michal
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace v oblasti průmyslových robotů a posouzení hlavních kritérií, dle kterých se třídí mobilní a stacionární roboti. Pro názornou ukázku bylo vybráno několik typických ...
 • Výpočtové systémy na bázi MKP určené pro konstruktéry 

  Frémund, Libor
  Tato práce se zabývá výpočtovými systémy na bázi metody konečných prvků určené pro konstruktéry. Jsou zde popsány nejčastěji používané systémy, jejich funkce a obsažené moduly, které pomáhají konstruktérovi při práci. Práce ...
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Pivoda, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehledné rozdělení zásobníků a manipulátorů používaných při výměně nástroje u obráběcích center, jejich popis a zhodnocení.
 • Optické scanovací systémy 

  Chren, Tibor
  Táto práca sa zaoberá optickými systémami používaných v reverznom inžinierstve. Práca má podať prehlad systémov určených na digitalizáciu z hlavným zameraním na optické skenery. Najskôr je krátko spomenutý vývoj a rozdelenie ...
 • Design digitálního budíku s rádiem 

  Pokorný, Martin
  Náplní této bakalářské práce je uplatnit myšlenky a nápady k vytvoření inovativního designu radiobudíku s digitálním zobrazením hodin a ukázat na tomto zadání vlastní tvůrčí aktivitu, orientaci v dané problematice a schopnost ...
 • Inženýrské optimalizační modely 

  Tydlačka, Martin
  Průřez nosníku vyrobeného z profilu I je navrhován s ohledem na náhodná zatížení, kterým čelí během provozu. Jelikož se zde tyto náhodná zatížení vyskytují, bylo potřeba zvolit jiný přístup k řešení této úlohy. Vhodným ...
 • Hodnocení povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek 

  Šafář, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku opotřebení povlaků ložisek. Jako experimentální materiál byly použity čtyři druhy povlaků, ISOFLON, Xylan 1010, DLC a PTFE + Niborit 5P. Jedním z cílů je určení koeficientu tření, při ...
 • Potenciál využití větrné energie v České republice 

  Kolařík, Ivo
  Bakalářská práce pojednává o potenciálu využití větrné energie v České republice. Práce obsahuje seznámení s větrnou mapou na území České republiky, posouzení reálného využití energie větru pro výrobu elektrické energie a ...
 • Výroba nástroje pro zalisování tvarové podložky do příruby 

  Kolář, Milan
  Bakalářská práce řeší návrh nástroje pro zalisování tvarové podložky do příruby vysokotlakého čerpadla. Teoretická část závěrečného projektu shrnuje poznatky z teorie a technologie tváření kovů a slitin za studena. V ...
 • Adsorpce na aktivním uhlí 

  Vrána, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis adsorpce na aktivním uhlí. Je zde rozdělení aktivního uhlí podle tvaru a použití. Dále pak popis adsorpce z plynné a z kapalné fáze na aktivním uhlí. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Sikora, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je navrthnout 3 varianty orientace polotovaru-nábojnice. Vybrat si jeden návrh a u něho provést výpočty a nakreslit výkresovou dokumentace.
 • Hodnocení obrobitelnosti slitin hliníku - kriteria hodnocení 

  Bambula, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností slitin hliníku. Jsou zde popsány problémy, které vznikají při obrábění hliníkových slitin, vliv chemického složení na obrobitelnost. Následující část vyhodnocuje obrobitelnost ...
 • Vývoj endoprotéz 

  Řehák, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje totálních endoprotéz. V práci je popsána historie vývoje endoprotéz a popis v současné době vyráběných a používaných typů endoprotéz. V závěru je nastíněn současný vývoj ...
 • Návrh optické soustavy na rozšíření svazku Nd:YAG laseru v aparatuře pro laserovou spektroskopii (LIBS) 

  Roščák, Michal
  Cielom bakalárskej práce je navrhnutie ďalekohžadu pre rozšírenie gaussovského zväzku Nd:YAG laseru používaného v aparatúre LIBS. V okolí stredu rozšíreného zväzku je intenzita žiarenia približne rovnaká a preto je táto ...
 • Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem 

  Křížek, Ladislav
  V této práci je popsán zvon, jeho součásti, konstrukční předpoklady pro jeho správnou funkci, řízení chodu kostelních zvonů s ručním pohonem a řízení s pohonem rotačního elektromotoru. Dále je v této práci popsán programovatelný ...
 • Struktura žárupevných ocelí 

  Skýba, Pavel
  Tato práce pojednává o struktuře žáropevných ocelí, o tečení, druzích zpevnění, tepelném zpracování. Práce je zpracována formou rešerše s použitím informací z uvedené literatury. Obsahuje přehled používaných ocelí rozdělených ...
 • Návrh stolní pásové brusky 

  Šimčík, Jaroslav
  Jaroslav Šimčík Návrh stolní pásové brusky BP, Ústav Výrobních strojů, systémů a robotiky, 2008, str. 41, obr. 19, přílohy 15 Tato bakalářská práce spadá do oblasti dřevoobráběcí techniky se zaměřením na konstrukci pásové ...
 • Parní turbina jednostupňová 

  Girman, Peter
  V bakalárskej práci, jednostupňová parná turbína sa zo zadaných parametrov prehriatej pary navrhuje predbežným výpočtom turbína s najvhodnejšou využitežnosťou a s najvyššou účinnosťou. Termodynamickým výpočtom prietočnej ...
 • Využití biomasy v České republice 

  Galčáková, Alena
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou energetického využitia biomasy v ČR. Úvodná kapitola obsahuje všeobecný prehžad zdrojov energie. Nasleduje rozprava o biomase, ako jedeného z druhu alternatívneho zdroja ...