Now showing items 49-68 of 439

 • Deformační mechanismy v krystalech pomocí molekulární dynamiky 

  Lamberský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou molekulární dynamiky, chováním pevných látek na atomární úrovni. V rešeršní studii je nastíněn princip výpočtů, které se používají při určování chování skupin atomů nebo molekul. Dále je ...
 • Deformační,napjatostní a pevnostní analýza rámové konstrukce. 

  Hrubý, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým stanovením deformace, napjatosti a určením bezpečnosti obecného rovinného rámu zatíženého vektorovou veličinou tzn. silou F, jež v něm tuto deformaci a napjatost způsobuje. Cílem ...
 • Design bezdotykové vodovodní baterie 

  Rozehnalová, Magda
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením designu bezdotykové vodovodní baterie. Při práci jsem využila potenciálu optoelektronických snímačů a vytvořila baterii s bezdotykovým ovládáním teploty vody. Kombinováním moderních ...
 • Design bezdrátových sluchátek. 

  Zdvyhal, Milan
  Tématem mé bakalářské práce je navrhnout inovativní řešení bezdrátových sluchátek s přihlédnutím na určitou nadčasovost, módní trendy a moderní technologie. Cílem je tedy vytvořit design, který bude netradiční a bude ...
 • Design digitálního budíku s rádiem 

  Pokorný, Martin
  Náplní této bakalářské práce je uplatnit myšlenky a nápady k vytvoření inovativního designu radiobudíku s digitálním zobrazením hodin a ukázat na tomto zadání vlastní tvůrčí aktivitu, orientaci v dané problematice a schopnost ...
 • Design disků automobilových kol 

  Pokorný, David
  Tato práce je zaměřena na design automobilového kola. Snaží se přinést řešení invenční a nevšední řešení, avšak splňující základní technické a technologické požadavky. Mezi nejcharakterističtější prvky designu kola patří ...
 • Design hobby svářečky. 

  Mahdal, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout invenčním způsobem design malé hobby svářečky. Návrh by měl posílit vztah člověk - stroj. Forma by měla odpovídající funkci a rovněž charakteru zařízení používaném nejen na profesionální úrovni.
 • Design interiérové meteostanice 

  Novák, Jakub
  Hlavní náplní této bakalářské práce je navrhnutí domácí meteostanice, která by respektovala funkční, technické i technologické principy. Mnou navrhnutý design se snaží být uspokojivý pro co nejvice uživatelů díky ergonomickému ...
 • Design městského osvětlení 

  Multáňová, Katarína
  Táto bakalárska práca rozoberá návrh designu pre mestské osvetlenie. Postupne analyzuje vývoj, technické a designérske riešenie súčasne dostupných svietidiel. Výsledkom je mnou navrhnutý design osvetlenia moderného vzhladu ...
 • Design MP3 přehrávače 

  Hudáková, Kristína
  Praca pojednáva o návrhu designu moderného MP3 prehrávača s ohžadom na istú nadčasovosť, praktickosť a estetickú funkciu. Práca vychádza z historickej, technickej a designérskej analýzy MP3 prehrávačov dostupných na trhu ...
 • Design počítačové myši 

  Uhlíř, Filip
  V této bakalářské práci je řešen návrh počítačové myši určené pro úzkou oblast počítačové grafiky a 3D grafiky. Záměrem bylo navrhnout neotřelou koncepci myši, která svojí funkcionalitou a vzhledem předčí stávající produkci. ...
 • Design reproduktorů k PC. 

  Machálek, Róbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je sústava reproduktorov k osobnému počítaču. Ciežom je navrh-núť invenčným spôsobom design s predpokladom vytvoriť originálne riešenie s aspektom pohžadu do budúcnosti. Práca zahŕňa ...
 • Design stojacího svítidla. 

  Bečicová, Dana
  Tato práce obsahuje návrh designu stojacího svítidla. Zabývá se výběrem jeho zdroje osvětlení a materiály. Snažila jsem se o obohacení interiéru něčím jedinečným, co by těšilo uživatele. Výsledkem je elegantní stojací ...
 • Design stolní lampy. 

  Čípek, Roman
  Tato bakalářská práce řeší design stolní lampy. Zachycuje vše od prvních analýz týkajících se historické, technické a designérské stránky, přes uvedení několika příkladů současné produkce až po následný popis a rozbor ...
 • Design vodovodní baterie. 

  Semerák, Jan
  Práce se zabývá designem vodovodní stojánkové baterie. Snaží se o řešení inovační, netradiční a splňující všechny požadované technické, technologické, zdravotní a bezpečnostní normy.
 • Deskripce odvalovacích ozubárenských strojů 

  Jelínek, Petr
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti ozubárenských strojů se zaměřením na odvalovací ozubárenské stroje. Popisuje jednotlivé druhy strojů na výrobu ozubení odvalovacím způsobem a jejich princip. Hlavním cílem ...
 • Deskripce převodovek typu CYCLO-DRIVE 

  Nádvorník, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti převodovek typu CYCLO-DRIVE a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti cykloidního ozubení, základní rozdělení cykloidních ...
 • Deskripce různých druhů převodovek HARMONIC-DRIVE 

  Brus, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši, popisující různé druhy harmonických převodovek. Rešerše se zabývá popisem vlastností a možností aplikace jednotlivých druhů harmonických převodovek, včetně pracovních charakteristik ...
 • Deskripce systémů automatické výměny nástrojů u obráběcích center 

  Glogar, Matěj
  Automatizace výměny nástrojů patří mezi klíčové otázky zvyšování univerzálnosti, pružnosti a celkové úrovně automatizace výrobních strojů. Při mechanickém obrábění součástí zpravidla nevystačíme s jedním činným členem – ...
 • Digitalizace lidských tkání 

  Matejková, Monika
  Cielom tejto práce je spracovať ucelený prehlad súčasného stavu v oblasti lekárských zobrazovacích metód, ktoré umožňujú tvorbu priestorových geometrických dát a prehlad skenovacích metód vonkajšej geometrie povrchu tela ...