Now showing items 212-231 of 439

 • Paletové skladovací systémy 

  Vlasák, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní studie způsobů skladování paletizovaného materiálu. V jejím obsahu jsou popsány jednotlivé nejrozšířenější typy paletizačních systémů včetně jejich konstrukčních řešení, použití a ...
 • Palivové články - alternativní zdroj elektrické energie 

  Peterka, Lubomír
  Práce se zabývá palivovými články, jejich principem činnosti a rozdělením. Dále je představena možnost využití zemního plynu jako paliva pro palivové články. V závěru jsou uvedeny hlavní výhody a nevýhody v porovnání s ...
 • Parní generátor vyhřívaný tekutým sodíkem 

  Kóša, Štefan
  Tato závěrečná práce se týká návrhu parního generátoru (sekunárního výměníku) pro rychlý množivý reaktor. Práce zahrňuje návrh projektové varianty, tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet, dále posouzení navrženého výměníku ...
 • Parní turbina jednostupňová 

  Girman, Peter
  V bakalárskej práci, jednostupňová parná turbína sa zo zadaných parametrov prehriatej pary navrhuje predbežným výpočtom turbína s najvhodnejšou využitežnosťou a s najvyššou účinnosťou. Termodynamickým výpočtom prietočnej ...
 • Pásový dopravník 

  Černoch, Josef
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu stavební drti a proveden funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048. Bakalářská práce obsahuje i popis jednotlivých částí pásového ...
 • Pásový dopravník 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé bakalářské práce na téma Pásový dopravník bylo navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku na přepravování stavební drti na vzdálenost 22 m s převýšením 5 m. Práce obsahuje stručný popis základních prvků ...
 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Mátl, Pavel
  Podstatou této bakalářské práce je provést konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku, pevnostní výpočet hřídele hnacího bubnu, určení hlavních parametrů a konstrukční návrh pohonu. Dopravník bude určen k přepravě ...
 • Pásový dopravník z odprašovače 

  Balcar, Petr
  Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet pásového dopravníku pro dopravu popílku z odprašovače, dle zadaných parametrů. Navrhnout vhodnou koncepci dopravníku, jeho poháněcí a napínací stanici, uložení bubnů ...
 • Pásový podvozek stavebních strojů 

  Richtr, Pavel
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o typech pásových podvozků současných stavebních strojů o celkové hmotnosti do deseti tun, vytvořit přehled o použití jednotlivých typů podvozků u konkrétních typů strojů, uvést ...
 • Pásový šikmý dopravník 

  Hájek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu obilního zrna ve vzdálenosti přesypu 26 metrů a výškovém rozdílu 6 metrů. Práce je zaměřena především na funkční výpočet, určení hlavních ...
 • Pásový šikmý dopravník obilí 

  Hanzlík, Aleš
  Cílem této bakalárské práce je konstrukcní návrh šikmého pásového dopravníku,umístneného na podperné ocelové konstrukci.První cást bakalárské práce se zabývá funkcním výpoctem a stanovením hlavních rozmeru pásového ...
 • Pásový vodorovný dopravník 

  Zeman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro zadaný materiál a dopravní výkon. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní rozměry a návrh pohonu. Se znalostí předmětu ...
 • Perspektivy objemového tváření za studena 

  Garguláková, Lucie
  Práce obsahuje procesy technologie objemového tváření za studena. Je zde uvedeno využití různých metod a popis jednotlivých tvářecích operací doložených názornými obrázky. Dále jsou zde uvedeny některé typy materiálu, které ...
 • Pěnové keramické bioaktivní materiály – výrobní postupy, zkoušení vlastností a aplikace 

  Motyka, Jan
  Porézní materiály pro tkáňové inženýrství jsou novou skupinou materiálů, ktré poskytují některé unikátní vlastnosti, zejména bioaktivitu, biodegradabilitu a osteokonduktivitu. Keramické porézní struktury pro náhrady kostí ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 66kW 

  Mikulka, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je zpracovat výpočtový návrh a konstrukční řešení pístu pro čtyřdobý vznětový motor. V úvodu stručně popisuje píst jako součást pístní skupiny, základní konstrukční provedení pístů pro vznětové ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 77kW 

  Štol, Michal
  Anotace Michal Štol Píst čtyřdobého vznětového přeplňovaného motoru pro osobní automobil ÚADI, 2008, str. 39, obr. 18. V této bakalářské práci se budeme zabývat především popisem jednotlivých částí pístní skupiny čtyřdobého ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 373kW 

  Kovář, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 373 kW. Zaměřuje se na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v těžkých podmínkách, kterým je ve válci vystaven. Další důležitou ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 85kW 

  Petr, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu do čtyřdobého záţehového motoru.Je třeba navrhnout základní rozměry motoru a klikového mechanizmu, tak aby byl píst schopny pracovat v náročných podmínkách kterým je po dobu ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 96kW 

  Josefíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se bude zabývat výpočtovým návrhem a konstrukčním řešením pístu pro čtyřdobý zážehový motor. Dále pak stanovením základních rozměrů motoru a klikového mechanismu. Na základě empirických údajů budou ...
 • Plazmonické rezonanční antény 

  Kvapil, Michal
  V první části práce je diskutováno použití kovových nano- a mikročástic v plasmonice a dále také možnost měření resonančních spekter kovových nanostruktur pomocí fotoluminiscence. Hlavní část práce se zabývá testováním ...