Now showing items 298-317 of 439

 • Sací potrubí s variabilní délkou 

  Vojkůvka, František
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše o problematice sacího potrubí s variabilní délkou. Úvod práce je věnován systému sání zážehových motorů a popisu jednotlivých prvků sání. Dále je rozebrán vliv sacího potrubí ...
 • Sběrnice používané v oblasti programovatelných automatů 

  Drábek, Jakub
  Bakalářská práce je rešeršního typu. Jedná se o shrnutí informací o průmyslových sběrnicích používaných v oblasti programovatelných automatů, které se využívají v laboratoři programovatelných automatů Ústavu automatizace ...
 • Skladové hospodářství pro Vinotéku 

  Michlík, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o analýze dostupných řešení a tvorbě nové jednoduché aplikace skladového hospodářství pro vinotéku. Úkolem systému je jednoduchá správa firemních dat k vedení jednotlivých agend a prezentace vín ...
 • Solární ohřev TUV 

  Kysel, Stanislav
  Solárny ohrev teplej úžitkovej vody V tejto bakalárskej práci sa zaoberám problematikou a návrhom solárneho systému pre prípravu teplej úžitkovej vody. Pre ohrev je tu použitý bivalentný systém, ktorý je doplnený elektrickou ...
 • Solární ohřev vody v bazenu 

  Lučko, Martin
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou a návrhem solárního systému pro ohřev vody ve venkovním bazénu. Pro ohřev je zde použit bivalentní systém. Výpočet je zaměřen na návrh velikosti plochy kolektoru a energetickou ...
 • Solární systém pro ohřev TUV 

  Líčeník, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a návrhem solárního systému pro ohřev TUV. Seznamuje nás jakým způsobem se dá využívat slunce na výrobu tepelné energie pomocí solárních kolektorů. Pro ohřev vody je navržen ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci hybridních pohonů pro osobní automobily 

  Štěnička, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o současném stavu a vývojových tendencích hybridních pohonů osobních automobilů. Obsahuje stručný historický přehled hybridních automobilů, jejich rozdělení, hlavní součásti a přehled současně ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů malých motocyklů. 

  Peňáz, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje součastný stav konstrukčních řešení motorů malých motocyklů. Porevnává také výkonové a ekonomické parametry u těchto motorů. Práce pomocí grafů a tabulek znázorňuje sledované parametry. Tyto ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci kotoučových brzd osobních automobilů. 

  Hamerníková, Martina
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešením kotoučových brzd u osobních automobilů. První část této práce je zaměřena na přehled brzdových systémů. Druhá a třetí část se zabývá konstrukčním řešením kotoučové ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci prvků aktivní bezpeč. vozidel. 

  Havel, Jan
  V této práci je provedena rozsáhlá rešerše prvků aktivní bezpečnosti v současných vozidlech z oblasti kondiční, ovládací a pozorovací bezpečnosti. U vybraných prvků jsou detailně popsány požadavky na ně kladené a moderní ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci převodovek osobních automobilů. 

  Chuchma, Ondřej
  Bakalářská práce obsahuje souhrn poznatků o současných převodovkách používaných u osobních automobilů. Obecně popisuje konstrukční uspořádání a principy funkce převodovek. Dále poskytuje informace o jednotlivých typech ...
 • Spojitá a diskrétní logistická rovnice 

  Ficza, Ildikó
  Tato bakalářská práce se zabývá spojitou a diskrétní logistickou rovnicí,.Jejím cílem je provést analýzu těchto rovnic a porovnat oba případy.
 • Srovnání různých transportních systémů v ocelářském průmyslu 

  Hloska, Jiří
  Tato práce je kritickým rozborem uspořádání různých dopravních, trasnportních a manipulačních systémů a zařízení využívaných při výrobě a manipulaci se svitky plechů ze železných i neželezných kovů. Vprvní části práce je ...
 • Stabilní šikmý pásový dopravník 

  Prachař, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stabilního šikmého pásového dopravníku na přepravu drceného kameniva s požadovaným dopravním výkonem 130 t/hod. V úvodu je popsán obecný přehled a rozdělení pásových dopravníků. Další ...
 • Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku 

  Uttendorfský, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o koncentraci vzduchu ve vodě. Hlavní koncepce vychází z Henryho zákona o rozpouštění plynů v kapalinách v závislosti na tlaku. Je zde uvedeno jeho základní odvození, faktory ovlivňující ...
 • Stanovení optimálních parametrů pro dosažení pevnosti lepených spojů. 

  Janečko, Ondřej
  V projektu je návrh metodiky optimálního počtu měření dané zkušební normy FINAT FTM/2 pro samolepící folie, aby metoda byla spolehlivá a reprodukovatelná. Důraz musí být kladen na přesný postup a zásady měření, které jsou ...
 • Statické a únavové vlastnosti vybrané slitiny hliníku 

  Skoumalová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá strukturními vlastnostmi tvářené hliníkové slitiny AlZn4Mg1. V rámci práce jsou vyšetřovány souvislosti mezi její strukturou a statickými a zejména únavovými vlastnostmi. Úvodní teoretická část ...
 • Statistický přehled akrobatických letounů 

  Jakl, Jan
  Všeobecný přehled nejvýkonnějších akrobatických letounů v současnosti. Práce zahrnuje popis a výkonnostní údaje u jednotlivých verzí, krátké představení pravidel soutěží v letecké akrobacii a statistické srovnání uvedených ...
 • Statistický přehled moderních kluzáků 

  Pělucha, Jiří
  Zpracování přehledu moderních kluzáků dostupných v České republice i v zahraničí. Práce obsahuje ucelený přehled v současnosti vyráběných moderních kluzáků a kategorizuje kluzáky do příslušných tříd podle výkonů a způsobu použití.
 • Stohovací zařízení 

  Kopecký, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem stohovacího zařízení, které je součástí dopravní linky německého výrobce kompresorů. Obsahuje nejen samotnou konstrukční, ale i její výpočtovou část. Cílem je zajistit maximální ...