Now showing items 143-162 of 439

 • Modelování dynamiky populací 

  Pecka, Luboš
  Cílem této práce je popsat základní modely dynamiky populací. V první části jsou uvedeny modely dynamiky jedné populace, v druhé modely zabývající se koexistencí dvou biologických druhů. Vždy začínáme s popisem modelů ...
 • Modelování šíření hluku uvnitř počítače 

  Nešetřil, Čeněk
  Vypracování studie o příčinách hluku u počítačů. Diskuse možnosti snížení vyzařovaného hluku na základě vhodně zvolené polohy zdrojů hluku a vhodně zvoleného umístění tlumících absorpčních vrstev.
 • Modely materiálů pro simulaci dynamických dějů ve tváření 

  Fiala, Zdeněk
  Bakalářská práce obsahuje základní informace o modelech materiálů pro simulace dynamických dějů ve tváření. Popisuje simulační software založený na metodě konečných prvků a jeho využití při simulaci dynamických dějů ve ...
 • Moderní metody elektro-erozivního obrábění, navazující dokončovací metody 

  Kalenda, Jan
  - Základní metody elektroerozivního obrábění. - Oblasti použití elektroerozivního obrábění. - Používané dokončovací metody. - Příklady využití. - Zhodnocení vybraných metod, včetně technickoekonomického využití. - Srovnání ...
 • Moderní metody ohýbání plechů 

  Valčík, Jan
  Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství ukazuje na moderní metody v oblasti ohýbání plechů. Na základě literární studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika ...
 • Moderní metody zvyšování výkonu spalovacích motorů 

  Vertaľ, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem shrnující přehled současného stavu moderních spalovacích motorů, které jsou přeplňovány turbodmychadly, kompresory anebo jinými používanými způsoby, které vedu svým účinkem ke ...
 • Moderní postupy a technologie tváření plechových dílů 

  Řáda, Aleš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled metod pro nekonvenční tváření plechů a trubek, respektive metod tváření nepevným prostředím. Patří sem technologie tváření elastomery, tváření pomocí kapaliny, vysokorychlostní tváření ...
 • Moderní trendy ve výrobě vstřikovacích lisů 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je porovnat modernější elektrický a klasický hydraulický stroj, rozdíly v jejich pohonu, uzavíracích jednotkách a vstřikovacích jednotkách. Porovnat stroje několika výrobců a to z hlediska ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Blažek, Jaroslav
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem povrchových úprav práškovými plasty. Tato oblast v současné době zaznamenává výrazný růst inovací. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ...
 • Moderní způsoby vytápění rodinných domků. 

  Vedra, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá moderními způsoby vytápění tepelnými čerpadly, zemním plynem a obnovitelnými zdroji. Obsahuje princip, technické parametry, charakteristiky a cenové údaje kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel, ...
 • Možnosti při programování CNC soustruhu SP280SY. 

  Vondrák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na dílensky orientované CNC programování součástí v systému Sinumerik 840D. První část obsahuje rozbor možností dílensky orientovaného soustružení. Další část obsahuje program navržené rotační ...
 • Možnosti spojování plastových dílců vyráběných vstřikováním do forem 

  Kaděra, Jakub
  Účelem této práce bylo vyhodnocení možností spojování plastových dílců vzniklých vstřikováním do forem.V práci jsem se zaměřil na nerozebíratelné spojování svařováním.Samozřejmě jsem se snažil popsat co nejvíce možných ...
 • Možnosti vstřikovacího systému common-rail 

  Smilek, Tomáš
  Tomáš Smilek Možnosti vstřikovacího systému common-rail BP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str. 23, obr. 18, přílohy 0 Bakalářská práce se zabývá vstřikovacím systémem common-rail. Popisuje historii ...
 • Možnosti výpočtů fyziky pomocí procesorů grafických karet 

  Hlůšek, Bronislav
  Tato práce se zabývá problematikou negrafických výpočtů pomocí procesorů grafických karet. Poskytuje základní informace o grafickém hardwaru. Zároveň popisuje CUDA a CTM programovací rozhraní, které jsou určeny speciálně ...
 • Náhrada elektroohřevu primárního vzduchu na stendu Biofluid 100 

  Čukat, Stanislav
  Tato práce obsahuje v první části základní rozdělení výměníků, obecné principy a zákonitosti výměny tepla, dále pojednává o jednotlivých typech výměníků tepla používaných především v energetické sektoru jejich konstrukcí. ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Talanda, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Matějka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na nástroje pro soustružení z hlediska jejich rozdělení, značení, materiálu, použití a novodobých trendů vývoje a výroby u renomovaných producentů nástrojů, v materiálové i konstrukční oblasti.
 • Nástroje pro válečkování ve strojírenství. 

  Henzl, David
  Bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění válečkováním a nástroji se zaměřením na válečkování kruhových otvorů a navazujících ploch. V první části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dokončování ...
 • Nástroje z rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti 

  Nosek, Jan
  Práce na téma „Rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti“ se zabývá popisem chemického složení, tepelného zpracování, řeznými vlastnostmi a zpracováním materiálu na požadované nástroje. Je zde zmíněna možnost ...
 • Návrh a realizace bezkontaktního otáčkoměru 

  Benda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezkontaktního otáčkoměru. Otáčkoměr byl navržen na základě rešeršní studie, která pojednává o jednotlivých senzorech a metodách bezkontaktního měření otáček. Měření umožnila ...